Erkend duurzaam

Sinds Jan Wals in 1987 met zijn autobedrijf startte is er veel veranderd in de mobiliteitsbranche. Een ding is eigenlijk altijd hetzelfde geweest, Jan is altijd bezig met innovatie en vooruitgang. Een belangrijk onderdeel van die innovatie is duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen is het zoeken naar een evenwicht tussen winst, een beter milieu, tevreden en gezonde medewerkers en het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij. 

Er dienen zich steeds weer nieuwe mogelijkheden en uitdagingen aan om de duurzame activiteiten opnieuw richting te geven. 

Het pand uit 2005 aan de Nijverheidsweg is voorzien van alle hightech snufjes op het gebied van duurzaam ondernemen, zo wordt er veel gedaan aan energie besparen en gemakkelijk werken voor de monteurs. Alle afval stromen in het bedrijf worden gescheiden en afgevoerd door gecertificeerde partijen. 

 

Door alle inspanningen in het duurzaam ondernemen is Bosch Car Service Jan Wals nu dan ook uitgeroepen tot Erkend Duurzaam. Zo verklaard het IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit) dat: Bosch Car Service Jan Wals Ilpendam zijn bedrijfsproccesen op duurzame wijze heeft ingericht conform de eisen die zijn opgesteld door het IvDM.

 

Een autobedrijf krijgt pas een certificaat Erkend Duurzaam na het doorlopen van een scan. “Een eerste fase is het invullen van de zelfscan Erkend Duurzaam via het online portal. Die bevat vragen over zes thema’s: bedrijfsvoering, communicatie, financiën, inkoop, personeel en dienstverlening. Bij het behalen van een score van 70 procent kan een audit worden aangevraagd. Daarna volgt een audit van een externe auditor van DEKRA. Die controleert of of de ingevulde zelfscan overeenstemt met wat op de bedrijfsvloer gebeurt. Pas als er na deze controle voldoende punten zijn gehaald, krijgt een bedrijf het certificaat Erkend Duurzaam.